CHUZU98,  佩斯卡拉,出销一套95平方米的套房。

Via Tinozzi, Pescara, 65126, Pescara, Abruzzo
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358712
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358714
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358718
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358720
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358724
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358728
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358736
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358756
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358758
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358732
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358712
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358714
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358718
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358720
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358724
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358728
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358736
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358756
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358758
 • Appartamento_vendita_Pescara_foto_print_530358732
 • 创建于: 24-11-2017 01:00:00
 • 卧室: 2
 • 浴室: 2
 • 房间: 3
 • 楼层: 7
 • 评级:
 • 类型: 公寓

Ref # : CHUZU98

買房 € 170.000,00
佩斯卡拉,出销一套95平方米的套房。

公寓很亮,漂亮,里外都已装修好了;
公寓总共有4楼,套房在2楼有电梯。
套房大约有95平方米包括:
2 双人房,卧室,2 浴室,厨房,阳台。

https://www.immobiliare.it/57787976-Vendita-Trilocale-via-Tinozzi-Pescara.html

特色

基本信息

房间: 3
床位: 2
浴室: 2

建筑信息

房子类型: 公寓
房屋建筑: Intera proprietà, classe immobile media
建立时间: 1970
楼层数字: 7
建筑面积(总): 95
普通服务
電梯
阳台
设备服务
光纤网络
卫星電視

位置

最低的拥有成本 (kWH/m)
(< 29.5) A
(30.5 到 42.7) B
(43.7 到 59) C
(60 到 72.2) D
(73.2 到 95.7) E
(96.7 到 132.5) F
( > 133.5) G
175
请从下面的图片中插入符号。
  我已经看了和同意 条款和条件
类似的房产
相同类型的房产
CHUZU43, 公寓 via Santa Trinità, Prato
買房 € 220.000,00
via Santa Trinità, Prato, Prato, 59100, Prato, Toscana
CHUZU47, 公寓 via Augusto Alfani 4, Prato
買房 € 178.000,00
via Augusto Alfani 4, Prato, Prato, 59100, Prato, Toscana
CHUZU67, 公寓 via Firenze 20, Jesolo
買房 € 265.000,00
via Firenze 20, Iesolo, Venezia, Veneto
CHUZU72, 公寓 via Mergellina, Napoli
買房 € 720.000,00
via Mergellina
CHUZU74, 公寓 via Effrem Datto, Bari
買房 € 240.000,00
via Effrem Datto, Bari, 70124, Bari, Puglia
 
 

logo bottom 220x79